ประกาศค่าสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ปี 2561

แพ็คเกจประกันอุบัติเหต (PA) สำหรับสมาชิก ปี 2561

ในปี 2561 ประกันอุบัติเหตุ (PA) จะเป็นของ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) จะมีการปรับเปลี่ยนดังนี้

  1. ราคาสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ เริ่มต้นเพียง 200 บาท ในการสมัครสมาชิก, ต่ออายุรหัสสมาชิก และปลดล็อครหัสสมาชิก
  2. สมาชิกสามารถเลือกแพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (PA) แบบอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ โดยราคา และช่วงอายุเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแต่ละแพ็คเกจ
  3. ราคาแพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (P)A ในการสมัครสมาชิก, ต่ออายุสมาชิก และปลดล็อครหัสสมาชิก ใช้เป็นราคาเดียวกันทั้งหมด
  4. บัตรประกันอุบัติเหตุ (PA) ไม่มีการจัดส่งให้สมาชิกทางไปรษณีย์ แต่จะส่งกรมธรรม์เป็นไฟล์ PDF ให้ทางอีเมล โดยจะแจ้งรหัสสมาชิก และรายละเอียดประกันอุบัติ (PA)
  5. กรณีสมาชิกเลือกแผนประกันอุบัติเหตุ (PA) ที่มีค่ารักษาพยาบาล จะต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน ส่งเข้ามาภายในวันที่ดำเนินการสมัครสมาชิกด้วย

แพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (PA) ไม่มีค่ารักษาพยาบาล

แพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (PA) มีค่ารักษาพยาบาล

ดาวน์โหลด >>> แบบฟอร์มใบคำขอ PA มีค่ารักษาพยาบาล

เงื่อนไขแต่ละแพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (PA)