ประกันชั้น-1-กรุงเทพประกันภัย-G3-4-(ซ่อมอู่) 7-12 ปี