ประกาศค่าสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ปี 2561

แพ็คเกจประกันอุบัติเหต (PA) สำหรับสมาชิก ปี 2561 ในปี 2561 ประกันอุบัติเหตุ (PA) จะเป็นของ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) จะมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ ราคาสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ เริ่มต้นเพียง 200 บาท ในการสมัครสมาชิก, ต่ออายุรหัสสมาชิก และปลดล็อครหัสสมาชิก สมาชิกสามารถเลือกแพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (PA) แบบอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ โดยราคา และช่วงอายุเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแต่ละแพ็คเกจ ราคาแพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (P)A ในการสมัครสมาชิก, ต่ออายุสมาชิก และปลดล็อครหัสสมาชิก ใช้เป็นราคาเดียวกันทั้งหมด บัตรประกันอุบัติเหตุ (PA) ไม่มีการจัดส่งให้สมาชิกทางไปรษณีย์ แต่จะส่งกรมธรรม์เป็นไฟล์ PDF ให้ทางอีเมล โดยจะแจ้งรหัสสมาชิก และรายละเอียดประกันอุบัติ (PA) กรณีสมาชิกเลือกแผนประกันอุบัติเหตุ (PA) ที่มีค่ารักษาพยาบาล จะต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน ส่งเข้ามาภายในวันที่ดำเนินการสมัครสมาชิกด้วย แพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (PA) ไม่มีค่ารักษาพยาบาล แพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (PA) มีค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด >>> แบบฟอร์มใบคำขอ […]

แชร์ให้ทราบ! ศัพท์ประกันภัยน่ารู้ “ผู้ประสบภัยจากรถ” คืออะไร?

   สวัสดีครับ วันนี้ #724Insure มีคำศัพท์ประกันภัยน่ารู้มาฝาก และคำศัพท์ที่อยากจะขอนำเสนอ ก็คือ คำว่า “ผู้ประสบภัย”           ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หมายถึง  ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเนื่องจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย (มาตรา 4)           ดังนั้น จากนิยามศัพท์ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คุ้มครองบุคคลทุกคนที่ได้รับอันตรายจากการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน ซึ่งไม่ได้หมายความเพียงแค่จะคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่ได้รับอันตรายจากการที่รถชนกัน หรือรถพลิกคว่ำที่ต้องปะทะกับตัวรถเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถได้ด้วย แม้ว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นผู้ประสบภัยอาจจะไม่ได้ปะทะกับตัวรถโดยตรง แต่ได้รับอันตรายจากสิ่งของที่บรรทุกมาในรถ เช่น สิ่งของที่บรรทุกอยู่บนท้ายกระบะตกลงมาใส่ผู้สัญจรไปมา กรณีเช่นนี้ บุคคลที่ได้รับอันตรายจากสิ่งของที่ตกลงมาก็ถือเป็นผู้ประสบภัยที่ พ.ร.บ. ให้การคุ้มครองเช่นเดียวกันนะครับ           เป็นยังไงบ้างครับ คำศัพท์ประกันภัยที่พี่สิงโตนำมาฝากในวันนี้ทำความเข้าใจกันได้ไม่ยากใช่มั้ยครับ ถึงแม้ว่าจะดูเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างเฉพาะ แต่ถ้าเรารู้ไว้ก็ช่วยให้เราเข้าใจสิทธิ หน้าที่ […]

ค่าเสียหายเบื้องต้น เรียกร้องอะไรได้บ้าง?

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้  กรณีบาดเจ็บ บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคนกรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน(ก) ตาบอด(ข) หูหนวก(ค) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด(ช) จิตพิการอย่างติดตัว(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวรกรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน            อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน […]

สบายใจหายห่วง … น้ำท่วมรถ ประกันเคลมได้ ง่ายนิดเดียว!

ตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางสัญจรทำให้เกิดความยากลำบาก และแน่นอน! ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถในสภาวะแบบนี้ ก็คือ น้ำท่วมรถ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลใจ แต่เมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องหาวิธีรับมือ มาดูกันครับว่า น้ำท่วมรถจะเคลมประกันยังไง?         ขั้นตอนที่ 1 ดูที่กรมธรรม์ก่อนเลยครับ เงื่อนไขกรมธรรม์ของประกันที่เราทำ เขียนครอบคลุมว่า คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือเปล่า?          – ประกันชั้น 1 คุ้มครองแน่นอน          – ประกันชั้น 2+,3+ (คุ้มครองก็ต่อเมื่อซื้อเพิ่มเติมให้ครอบคลุมภัยธรรมชาติ)          – ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองกรณีนี้นะครับ          ขั้นตอนที่ 2 เตรียมรูปหลักฐานความเสียหาย ทั้งขณะน้ำท่วมรถ และหลังน้ำท่วม มีร่องรอยความเสียหายอะไรบ้าง พร้อมจดบันทึกสถานที่เกิดเหตุน้ำท่วม          ขั้นตอนที่ 3 โทรแจ้งบริษัทประกัน […]

ใครอยากมีรถ ต้องรู้! ประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร?

วันนี้พี่สิงโตจะพามารู้จักประกันภัย พ.ร.บ. สำหรับคนที่มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์อยู่แล้วก็คงจะคุ้นๆ กันอยู่ใช่ไหมล่ะครับ แต่สำหรับใครก็ตามที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถแล้วล่ะก็ มาทำความรู้จักสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่รถของเราจะต้องมี ก็คือประกันภัย พ.ร.บ. นั่นเองประกันภัย พ.ร.บ. คืออะไร? ประกันภัย พ.ร.บ. คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัยตัวนี้ เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าปลงศพให้ในกรณีเสียชีวิต  พูดง่ายๆ ก็คือ พ.ร.บ. คุ้มครองเฉพาะคน แต่ไม่คุ้มครองรถนะครับดังนั้น “เจ็บจากรถ หมดกังวล มีคนจ่าย” จะดีกว่าไหมครับ? หรือเห็นด้วยไหมครับ? และยิ่งไปกว่านั้น “พ.ร.บ. จ่ายเบี้ยหลักร้อย ค่าปรับหลักหมื่น แต่ความคุ้มครองหลักแสนนะครับ” เบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. นี้ ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ โดยอัตราเบี้ยเป็นอัตราคงที่ แยกตามประเภทรถ และลักษณะการใช้งาน แต่ให้ความคุ้มครองเท่ากัน หากเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทำประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับสูงถึง 10,000 บาท กันเลยทีเดียว คงเคยได้ยินกันใช่มั้ยล่ะครับว่า”เจอเป็นจับ ปรับเป็นหมื่น” ดังนั้นอย่าหาว่าพี่สิงโตไม่เตือนนะว่า พ.ร.บ. สำคัญเช่นไร ค่าเบี้ยจิ๊บๆ ค่าปรับโอ้โห แต่ความคุ้มครองร้อง Wow! Wow! Wow! นะครับ

แชร์กันหน่อย ใครไม่รู้ ประกันภัยชั้น 1, 2+, 2, 3+, 3 ต่างกันอย่างไร

วันนี้พี่สิงโตจะพาทุกคนมารู้จักกับประกันภัยรถยนต์ที่คนมีรถ … จำเป็นต้องรู้! ประกันภัยรถยนต์ มีอยู่ 2 ชนิด ชนิดแรก คือ ประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เราเรียกกันว่า ประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งกฎหมายบังคับให้เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัยความเสียหาย เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าปลงศพให้ในกรณีเสียชีวิต อย่างไรก็ตามการประกันภัยภาคบังคับนี้ จะไม่ให้ความคุ้มครองถึงทรัพย์สินนะครับ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือของผู้ประสบภัยก็ตาม ดังนั้น เจ้าของรถจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงการประกันภัยชนิดที่สองซึ่งก็คือ ประกันภัยภาคสมัครใจ นั่นเอง โดยในส่วนประกันภัยภาคสมัครใจนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจตามชื่อเลยครับ พูดกันง่ายๆ ก็คือ เจ้าของรถจะทำหรือไม่ทำก็ได้ กฎหมายไม่บังคับ ไม่ซื้อก็ไม่ผิด แต่ถ้าซื้อไว้แล้ว จะอุ่นใจกว่ามากนะครับ โดยความคุ้มครองในส่วนประกันภัยภาคสมัครใจนี้ จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันภัยภาคบังคับ ทั้งในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมทั้งความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก และในส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ยิ่งไปกว่านั้นประกันภัยภาคสมัครใจยังอาจให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงรถยนต์คันเอาประกันภัยอีกด้วย ซึ่งความคุ้มครองที่ได้รับจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก ดังต่อไปนี้ ประเภท 1 ประกันยอดฮิตที่คุ้มครองเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่ากรณีชนรถ ชนเสา ไฟไหม้ น้ำท่วม รอยหมากัด รอยแมวข่วนก็คุ้มครอง แต่ทั้งนี้คุ้มครองภายใต้เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยนะครับ โดยจะให้ความคุ้มครองทั้งในส่วนความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก และในส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองถึงความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมถึงคุ้มครองถึงรถคันเอาประกันภัยในกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้ด้วย หรือถ้าจะจำง่ายๆคือ “ประเภท 1 จ่ายทั้งเขา และจ่ายทั้งเรา” นั่นเอง ประเภท 2+ จะให้ความคุ้มครองคล้ายกันกับประกันภัยประเภท 1 เกือบทุกอย่างทั้งในเรื่องความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงกรณีรถคันเอาประกันภัยเกิดสูญหายหรือไฟไหม้ประกันภัยประเภทนี้ก็ยังคงให้ความคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองในหมวดความเสียหายต่อรถยนต์ […]

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทน มี 3 ขั้นตอน อะไรบ้าง? มาดูกัน!

ตอนที่ 3ขั้นตอนการติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทน มี 3 ขั้นตอน อะไรบ้าง? มาดูกัน!          จากสองตอนที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของช่องทางการติดต่อและการเตรียมเอกสารสำหรับการติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการดำเนินการกันแล้วครับ มาดูกันดีกว่าว่า 3 ขั้นตอนที่เราต้องทำนั้นมีอะไรบ้าง?          หนึ่งคือการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแต่ละกรณี เพราะแต่ละกรณีก็ต้องใช้เอกสารที่แตกต่างกัน สองคือการยื่นคำร้องขอ ให้รายละเอียดในข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และรับใบนัดรับเงินจากเจ้าหน้าที่ ก่อนจะถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการรับเงิน ยื่นใบนัดรับเงิน โดยบริษัทจะทำการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เอกสารครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์นั่นเองครับ          ถ้ายังไม่เข้าใจ ลองดูภาพ เพื่อให้เห็นภาพกันมากขึ้น หรือแนะนำให้ติดตามตั้งแต่ตอนที่ 1 เลยครับ

ตอนที่ 2 มาดูกัน! เอกสารที่ต้องใช้ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น หรือสินไหมทดแทนมีอะไรบ้าง?

ตอนที่ 2 มาดูกัน! เอกสารที่ต้องใช้ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น หรือสินไหมทดแทนมีอะไรบ้าง?          เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ความรับผิดชอบจากประกันภัยก็ยังแยกตามแต่ละกรณีอีก มาดูกันครับว่าแต่ละกรณี ไม่ว่าจะบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ต้องใช้เอกสารแตกต่างกันอย่างไร มาดูกันจะได้ไม่พลาดครับผม!          หรือดูภาพ เพื่อให้เห็นภาพกันมากขึ้นดีกว่าครับ  

1 2