ประกาศค่าสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ปี 2561

แพ็คเกจประกันอุบัติเหต (PA) สำหรับสมาชิก ปี 2561 ในปี 2561 ประกันอุบัติเหตุ (PA) จะเป็นของ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) จะมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ ราคาสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ เริ่มต้นเพียง 200 บาท ในการสมัครสมาชิก, ต่ออายุรหัสสมาชิก และปลดล็อครหัสสมาชิก สมาชิกสามารถเลือกแพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (PA) แบบอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ โดยราคา และช่วงอายุเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแต่ละแพ็คเกจ ราคาแพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (P)A ในการสมัครสมาชิก, ต่ออายุสมาชิก และปลดล็อครหัสสมาชิก ใช้เป็นราคาเดียวกันทั้งหมด บัตรประกันอุบัติเหตุ (PA) ไม่มีการจัดส่งให้สมาชิกทางไปรษณีย์ แต่จะส่งกรมธรรม์เป็นไฟล์ PDF ให้ทางอีเมล โดยจะแจ้งรหัสสมาชิก และรายละเอียดประกันอุบัติ (PA) กรณีสมาชิกเลือกแผนประกันอุบัติเหตุ (PA) ที่มีค่ารักษาพยาบาล จะต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน ส่งเข้ามาภายในวันที่ดำเนินการสมัครสมาชิกด้วย แพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (PA) ไม่มีค่ารักษาพยาบาล แพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ (PA) มีค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด >>> แบบฟอร์มใบคำขอ […]