มือถือ : 0859052244, LINE ID: 0859052244|Email : ake.srikrung@gmail.com
การชำระเงิน2019-02-06T11:07:02+00:00

นโยบายการชำระเงินของเว็บไซต์

ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายให้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย หรือชำระเงินค่าสมัครสมาชิก ผ่านที่ปรึกษาด้านธุรกิจของเว็บไซต์เพื่อป้องกันการทุจริต จากอิจฉาชีพที่รับเงินค่าเบี้ยประกันภัย หรือค่าสมัครสมาชิก แล้วไม่นำส่งบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ หรือบริษัทประกันภัย

ท่านสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือค่าสมัครสมาชิกตามรายละเอียดด้านล่าง

1. ชำระเงินเข้าบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ (กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือชำระค่าสมัครสมาชิก)

1.1 โอนชำระเข้าบัญชีธนาคาร บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ (ชำระเต็มจำนวน)